ПРЕВЕНЦИЯТА – ОТГОВОРНОСТ И ГРИЖА ЗА ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА

Posted on

ПРЕВЕНЦИЯТА – ОТГОВОРНОСТ И ГРИЖА ЗА ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА

Така от ръководството на Националния Дворец на Културата показаха,
колко е важно да се взимат превантивни мерки навреме, поставяйки
най-ефикасната и напълно безвредна Озонова Кабина за Висока Дезинфекция на
входа на новоизградената платформа за А6.

Благодарим за доверието!