Примери за действие върху патогени

ОЗОНОВИЯТ ДЕЗИНФЕКТАНТ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО
ШИРОКОСПЕКТЪРЕН
И ЕФЕКТИВЕН ВЪРХУ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПАТОГЕНИ.

ПРИМЕРИ ЗА ДЕЙСТВИЕ
НАД СЛЕДНИТЕ ПАТОГЕНИ:

ДРУГИ ПРИМЕРИ ЗА ДЕЙСТВИЕ
НАД СЛЕДНИТЕ ПАТОГЕНИ:

ОЩЕ ПРИМЕРИ ЗА ДЕЙСТВИЕ
НАД СЛЕДНИТЕ ПАТОГЕНИ:

КАБИНА С ОЗОН ЗА ВИСОКО  ИНТЕНЗИВНА ДЕЗИНФЕКЦИЯ