Предимства на озоновата дезинфекция

ВАЖНО: Не оставя токсични отпадъци!

Озонът се произвежда на място от кислорода в атмосферния въздух. БЕЗ ОТПАДЪЦИ!

За разлика от други методи, озоновата дезинфекционна система не оставя токсични отпадъци. Озонът се превръща в молекули кислород за 20 минути.

Кабината е уникално изобретение без вредни и токсични отпадъци и е изключително подходяща за системна работа при местонахождения с висок поток от хора , като дезинфекцира бързо и ефикасно всеки човек, който влиза / излиза в и от сграда, учреждение, училище, болница, банка, хотел и други публични места без да вреди по никакъв начин на здравето и дрехите на хората.

По време на дезинфекция се използва Oзонов газ, произведен от въздух.

Начина на работа с Кабината е напълно подходящ за третиране на преминаващи с ежедневно облекло.

ПРЕДИМСТВА НА ОЗОНА:

  1. Озонът е много евтин за производство
  2. Озонът убива бактериите 3125 пъти по-бързо от хлора
  3. Озонът не съдържа химикали и не произвежда токсични странични продукти
  4. Озонът е благоприятен за околната среда, тъй като е съставен само от кислород
  5. Озонът се генерира на място, като елиминира пренасянето, съхранението и третирането на опасни материали
  6. Озонът е изключително ефективен дезинфектант при ниски концентрации
  7. Озонът е най-мощният микробиологичен контролен агент с широк спектър за безопасно използване