Как се произвежда озон?

Озонът се произвежда на място от кислорода в атмосферния въздух. За разлика от много други технологии за дезинфекция при унищожаването на клетката тя се преобразува обратно в кислород, който е доброкачествен отпадъчен продукт. Озонът се генерира на място и по този начин има по-малко проблеми с безопасността доставка и обработка. Озонът се образува чрез прилагане на електрическа енергия към молекулата на кислорода, която разделя част от тези молекули кислород наполовина, в сингли от О. Тези единични О атоми се прикрепят към О2 за много кратък период от време, превръщайки се в O3, който има полуразпад в естественото си състояние от около 22 минути преди това, сам по себе си, той се превръща обратно в кислород, като освобождава синглета си от O.

ВАЖНО: Не оставя токсични отпадъци!

Озонът се образува чрез електрически разряд, който се дифузира върху площ, използвайки диелектрик за създаване на разряд, като кислородът, преминат през този разряд, се превръща в озон.