Озонова Дезинфекция

Озонът е уникално антимикробно средство. Всъщност това е най-агресивното окисляване за антимикробно средство, известно на човека.

За разлика от много други технологии за дезинфекция при унищожаването на клетката тя се преобразува обратно в кислород, който е много доброкачествен отпадъчен продукт. Озонът се генерира на място и по този начин има по-малко проблеми с безопасността доставка и обработка.

СЛЕД ОЗОНИРАНЕТО НЯМА ПОВТОРЕН ПРИРАСТ НА МИКРООРГАНИЗМИ.

Озонът или триоксигенът е неорганична молекула с химичната формула O3. Това е бледо син газ с подчертано остра миризма. Озонът се произвежда на място от кислорода в атмосферния въздух. БЕЗ ОТПАДЪЦИ!

  • Висока дезинфекционна способност.
  • Лесна и бърза инсталация.
  • Модулен дизайн
  • Генерация на Oзон на място с
  • напреднала сертифицирана технология.
  • Удобен за потребителя;
  • Няма нужда от оператор.
  • Няма нужда от никакви химикали.
  • Ниска консумация на енергия.