За озона

Озонът е газалотропна форма на кислорода със светлосин цвят и остра миризма. Той е газ при стайна температура и налягане. Под -112 °C се превръща в тъмносиня течност, а под -193 °C – в твърдо вещество с тъмновиолетов цвят.

Названието „озон“ означава на гръцки „миришещ“. Всеки, който е дишал въздуха след силна гръмотевична буря или в близост до електрически разряд, познава добре миризмата на този газ.

Простото вещество озон се състои от три атома кислород (бележи се O3), свързани в полярна молекула с форма на незавършен триъгълник (sp2-хибридизация на кислородните атоми, ъгълът между атомите O-O-O се равнява на 117°, σ- и π-връзки).

Озонът е нестабилно химическо вещество и е много силен окислител. При взаимодействие с повечето окисляеми химични вещества реагира с взрив. Използва се за обеззаразяване на питейни води. Убива микроорганизмите и в по-голяма концентрация е отровен и за хората.

Озонът се образува в атмосферата на нашата планета на височина 25 km под действие на слънчевата радиация и наличието на кислород. Там се образува така нареченият озонов слой – полезна предпазна бариера за вредните ултравиолетови лъчи. Благодарение на това той защитава всички живи същества на Земята от вредното въздействие на радиационното лъчение на Слънцето. На него се дължи и синият цвят на небето.


Как е бил открит озонът?

Човекът, който за първи път синтезира озон, е холандският физик Мартин Ван Марум.

Именно той през 1785 г. провежда експеримент, като пропуска електрически разряд през въздуха. Полученият газ не само придоби специфична миризма, но и синкав оттенък. В допълнение, новото вещество се оказа по-силно окисляващо средство от обикновения кислород. И така, проучил влиянието му върху живака, Ван Марум открил, че металът леко промени физическите си свойства, което не му се е случило под въздействието на кислорода.

Въпреки откритието си, холандският физик не смята, че озонът е специално вещество. Само 50 години след откриването на Ван Марум, германският учен Кристиан Фридрих Шьонбейн започна сериозно да се интересува от озон. Благодарение на него това вещество получи името си – озон (в чест на гръцката дума, означаваща „да мирише“), а също така беше по-внимателно проучено и описано.

Какво е озон?

Всеки, който е учил в гимназията, знае, че молекулата на кислорода се състои от два атома на химичния елемент кислород. Този елемент обаче е в състояние да образува друго химическо съединение – озон. Това име е дадено на вещество, обикновено намиращо се под формата на газ (въпреки че може да пребивава и в трите състояния на агрегация).

Молекулата на това вещество е доста подобна на кислорода (O 2), но не се състои от два, а от три атома – O3.

Приложение на озона

Факт е, че едно от свойствата на O 3 е способността му да убива бактерии и да пречиства вещества от вредни примеси. По време на дъжд започва да се образува озон поради гръмотевични бури. Този газ влияе на токсичните вещества, съдържащи се във въздуха, разделяйки ги и пречиства кислорода от тези примеси. Именно поради тази причина въздухът след дъжд е толкова свеж и приятен, а небето придобива красив лазурен цвят.

Тези химични свойства на озона, позволяващи му да пречиства въздуха, напоследък се използват активно за лечение на хора, страдащи от различни респираторни заболявания, както и за почистване на въздух, вода и различни козметични процедури.

Влияние на озона върху човека

Факт е, че едно от свойствата на ОЗОНА е способността му да убива бактерии и да пречиства. По време на дъжд започва да се образува озон поради гръмотевични бури. Този газ влияе на токсичните вещества, съдържащи се във въздуха, разделяйки ги и пречиства кислорода от тези примеси. Именно поради тази причина въздухът след дъжд е толкова свеж и приятен, а небето придобива красив лазурен цвят.

Тези химични свойства на озона, позволяващи му да пречиства въздуха, напоследък се използват активно за лечение на хора, страдащи от различни респираторни заболявания, както и за почистване и Дезинфекция на въздуха, вода, използва се и при различни козметични процедури.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ ОЗОНА?

  • Озонът е много евтин за производство
  • Озонът убива бактериите 3125 пъти по-бързо от хлора
  • Озонът не съдържа химикали и не произвежда токсични странични продукти
  • Озонът е благоприятен за околната среда, тъй като е съставен само от кислород
  • Озонът се генерира на място, като елиминира пренасянето, съхранението и третирането на опасни материали
  • Озонът е изключително ефективен дезинфектант при ниски концентрации
  • Озонът е най-мощният микробиологичен контролен агент с широк спектър за безопасно използване