Защо да изберете НАС

“Озонът е мощно оръжие в борбата с COVID“

Проф. Джоу Муджи
Преподавател в Токио Кейзай университет и Президент на Cloud River Urban Res

Новият ни продукт, ОЗОНОВА ДЕЗИНФЕКЦИОННА КАБИНА, осигурява цялостна дезинфекция при навлизане в нова среда, няма нужда да носите допълнително защитно облекло, докато използвате тази кабина.

Лесен монтаж, Бърза и ефективна дезинфекция!

Не се впръскват никакви течности и дезинфектанти работи изцяло с дезинфекция чрез газообразен Oзон, който НЕ е вреден за здравето!

За разлика от други методи, озоновата дезинфекционна система не оставя токсични отпадъци. Озонът се превръща в молекули кислород за 20 минути.

По време на дезинфекция се използва Oзонов газ, произведен от въздух.


МОДУЛНА ОЗОНОВА КАБИНА ЗА ВИСОКА ДЕЗИНФЕКЦИЯ е напълно подходяща за третиране на преминаващи с ежедневно облекло.

  • Висока дезинфекционна способност.
  • Лесна и бърза инсталация.
  • Модулен дизайн
  • Генерация на Oзон на място с
  • напреднала сертифицирана технология.
  • Удобен за потребителя;
  • Няма нужда от оператор.
  • Няма нужда от никакви химикали.
  • Ниска консумация на енергия.